วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การ์ตูน พระพุทธประวัติ ตอน 6

การ์ตูน พระพุทธประวัติ ตอน 5

การ์ตูน พระพุทธประวัติ ตอน 4

การ์ตูน พระพุทธประวัติ ตอน 3

การ์ตูน พระพุทธประวัติ ตอน 2

การ์ตูน พระพุทธประวัติ ตอน 1

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ชาติที่ 1 พระเตมีย์


ผู้ทรงบำเพ็ญเนกขัมมบารมีชาติที่ 2 พระมหาชนก


ผู้ทรงบำเพ็ญวิริยบารมี


ชาติที่ 3 พระสุวรรณสาม


ผู้บำเพ็ญเมตตาบารมี


ชาติที่ 4 พระเนมิราช


ผู้ทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมี


ชาติที่ 5 พระมโหสถบัณฑิต


ผู้ทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี


ชาติที่ 6 พระภูริทัต


ผู้ทรงบำเพ็ญศีลบารมี


ชาติที่ 7 พระจันทกุมาร


ผู้ทรงบำเพ็ญขันติบารมี


ชาติที่ 8 พระนารทพรหมผู้ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี


ชาติที่ 9 พระวิธุรบัณฑิตผู้บำเพ็ญสัจบารมี


วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555